Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ Trà Cung Đình Huế
Địa chỉ: 24 Nguyễn Huệ, TP.Huế
Điện thoại: 02343.94.94.94 - 02343.95.95.95