Khách hàng

Sự tin tưởng khách hàng dành cho Trà Cung Đình Huế Đức Phượng

Sau 13 năm hình thành và phát triển (thành lập năm 2006), đến nay các sản phẩm của Trà Cung đình Huế Đức Phượng (Thừa Thiên Huế) được người dùng trong và ngoài nước ưa chuộng; 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã có đại lý phân phối và tại các chuỗi siêu thị,…